Större företag och koncerner

Utifrån önskemål från våra kunder är vi mycket restriktiva med att namnge dem.

Vi kan ändå nämna att Wicer Technology är delaktiga i utvecklingen av elektroniken till säkerhetsutrustningen i samtliga europeiska bilmärken.

Wicer Technology har inriktningen försvar samt industri utifrån tidigare uppdrag samt referenser. Vi lämnar på begäran mer detaljinformation runt kundunika lösningar och produkter.