Ett specialistföretag

Alla på Wicer Technology har akademisk examen. Kärnan består av civilingenjörer med mer än åtta års erfarenhet. Genom att vara vaksamma och noggranna med att alltid hålla rätt personlig profil hos medarbetarna, garanterar vi alla potentiella kunder trygghet. Människa, kompetens och relationer är beståndsdelarna i den formel vi skapade som idag är Wicer Technology. Prognosen för denna typ av unikt bolag är god och behovet bör öka starkt.

Produkt-, funktions- samt specialistkompetens

Wicer Technology är inriktade mot försvar samt industri. Tidigare erfarenheter och referenser har utvecklat en djup förståelse och unik kompetens, som är en blandning mellan elektronikkonstruktion och mjukvaruutveckling. Vi har lång utvecklingserfarenhet av system där hård- och mjukvara är starkt integrerade. Spetskompetens inom vissa områden exempelvis VME-system, realtidssystem, användargränssnitt, taktisk signalspaning på VHF/UHF, digital elektronik, MOTIF, X11, TCP/IP, CAN/LIN/K-buss/KWP2000. Roller vi tillhandahåller via våra konsulter är bl a projektledare, koordinatörer, systemarkitekter, spetskonsulter samt testare/validerare.