ice

Det började i Linköping

Wicer Technology är sprunget ur ICE som startade år 2000. Med en utpräglad kvalitetsinriktning och konsulter som håller hög nivå så väl tekniskt som socialt växte bolaget snabbt. År 2002 köptes ICE av Prevas. Hösten 2003 startade Wicer Technology.