Styrelseordförande

Magnus Eklöf

VD

Roger Andersson

Revisor

Peter Hasselgren, Agero Revision AB