krokodil

Produktbolag

Som en del i vår vision för tillväxt har nu ett nytt produktbolag startats. Produktbolaget erbjuder kunden möjligheten att lägga ut delar av eller hela ansvaret för system och produkter.

Wicer tar ansvaret från idé/prototyp till serietillverkning. Resurser finns för att i dialog stötta med framtagande av de delar som inte bedöms som kärnverksamhet. Testsystem är ett område där vi idag är en av de få med möjlighet att utifrån lång erfarenhet snabbt kunna ta fram kostnadseffektiva system och metoder.

Volymen kan snabbt ökas genom ett antal strategiska partners om "time to market" är avgörande.

Låt oss ge dig ett förslag så att också du får en känsla för vad vi erbjuder.